Algemene voorwaarden

Om zo veilig en leuk mogelijk te kunnen trainen zijn er een aantal regels opgesteld

De lessen

 • Om aan de lessen te kunnen deelnemen moet je je eerst inschrijven. Een uitzondering hiervoor is een proefles
 • Afmelden is minimaal 24 uur van tevoren
 • Als het tijd is gaat de les gewoon beginnen. Redt je het niet of je het zo vroeg mogelijk wil laten weten of even bellen

Praktisch

 • Je traint op je eigen niveau
 • Jouw spullen zijn je eigen verantwoording
 • Er hangen camera's en een deel van het veld staat er ook op
 • Cursisten trainen op eigen risico
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de resultaten van je hond. Als je je niet houdt aan de geleerde lesstof en privé iets anders doet, is het niet de verantwoording van de trainer als er geen vooruitgang wordt geboekt
 • Voor en na de les mogen de honden los in overleg met de trainer
 • Er is eventueel een 'hok' waar de hond even in mag als die vrij is. Let op dat het hek goed dicht is
 • Indien tijdens de training blijkt dat de hond niet geschikt wordt bevonden voor deze training kan de trainer het contract beëindigen
 • Je gebruikt materialen die de trainer je aanbeveelt in verband met de veiligheid
 • Laat de hond eerst uit voor de les begint wegens de behoeften
 • Een hond die aan de diarree is mag niet het veld op. Hij kan de besmettelijke ziekte Giardia hebben (darm parasiet)
 • Mocht de les uitvallen, moet de trainer dit zo vroeg mogelijk aangeven
 • Mensen en of honden die meekomen met een cursist vallen onder diens verantwoordelijkheid en dienen zich aan de regels van de hondenschool te houden
 • Er kan niet worden gebeld tijdens de les, alleen met toestemming van de trainer
 • Indien de cursist nog minderjarig is, dienen de ouders/verzorgers (mede) te ondertekenen

 Verzekering

 • Je bent verplicht WA verzekerd te zijn
 • Als je niet WA verzekerd bent en toch deel neemt aan de les en er gebeurt iets is het je eigen verantwoordelijkheid zijn dus de kosten voor jezelf
 • Je bent zelf verantwoordelijk indien jouw hond schade toebrengt aan een persoon of dier. Check daarom jouw verzekering. Als de trainer met jouw hond loopt en er wordt schade toegebracht, valt dit onder de verzekering van de trainer

Tijdens de training de wijk in

 • Blijf bij de groep en ga niet ineens een andere weg nemen
 • De hond blijft aangelijnd, tenzij de trainer anders zegt
 • We gaan respectvol met de omgeving om en geven mensen altijd voorrang, tenzij we voorrang krijgen
 • We bezorgen geen overlast en ruimen alles netjes op
 • Je mag niet op de weg staan, tenzij de trainer anders zegt
 • Je blijft bezig met de oefeningen die de trainer opdraagt en de hond mag niet naar andere mensen of dieren toe zonder toestemming van de trainer

Gezondheid

 • De cursist is verplicht in bezit te zijn van een inentingsbewijs van de hond. Is de hond nog niet volledig ingeënt dan is het niet mogelijk om mee te doen aan de groepsles. Voor pups jonger dan 12 weken een uitzondering. Privé les is wel mogelijk
 • Heeft de hond een besmettelijke ziekte kan de hond niet deelnemen aan de les
 • Als de hond lijdt aan een besmettelijke ziekte en andere honden raken besmet, zijn de gevolgen, zoals dierenarts kosten van het slachtoffer voor de eigenaar van de besmette hond als de eigenaar van het slachtoffer om vergoeding vraagt
 • Een loopse teef is niet toegestaan mee te trainen, tenzij er in de groep alleen teven of gecastreerde reuen zijn. Dit moet wel minimaal de avond voor de les zijn aangegeven. Bij toestemming van de trainer mag de loopse teef mee trainen. Privé is wel mogelijk

Kosten

 • Cursusgeld is alleen terug te krijgen bij toestemming van de trainer, na een gesprek en een ondertekening van de trainer van de reden van de beëindiging van de cursus
 • Bij een pakket betaal je gelijk voor alle lessen. Twijfel je, neem dan losse lessen

Heb je voor een volledige cursus betaald kijk hieronder

 • Stop je eerder dan de cursus is afgelopen waar je voor hebt betaald, wordt er geen restitutie van het resterende bedrag gedaan. Uitzondering hierop is indien de hond tijdens de training niet geschikt blijkt te zijn wat bij de intake niet naar voren is gekomen gaat dit altijd pas in werking na goedkeuring van de trainer
 • Als de cursist de betaling niet op tijd heeft voldaan, kan de trainer het contract verbreken
 • Betaling kan alleen worden voldaan via de rekening of contant

Regels op het veld

 • De poep moet worden opgeruimd 
 • De hond mag niet graven 
 • We gaan geen gebruik maken van de toestellen die er staan, tenzij ik iets anders zeg 
 • Heeft je hond diarree? Voor je het veld opgaat even overleggen. Ik wil geen risico nemen dat er een hond met Giardia (besmettelijke darmparasiet) het veld opkomt want ik wil dat het een veilige plek is voor iedereen