Algemene voorwaarden

Om zo veilig en leuk mogelijk te kunnen trainen zijn er een aantal regels opgesteld

De lessen

 • Om aan de lessen te kunnen deelnemen moet je je eerst inschrijven. Een uitzondering hiervoor is een proefles
 • Afmelden is minimaal 24 uur van tevoren. Als je dit doet heb je recht op een inhaal les
 • Minimaal 5 minuten van tevoren aanwezig zijn. Lukt dit niet moet je dat zo vroeg mogelijk aan te geven

Praktisch

 • Je traint op je eigen niveau
 • Jouw spullen zijn je eigen verantwoording
 • Cursisten trainen op eigen risico
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de resultaten van je hond. Als je je niet houdt aan de geleerde lesstof en privé iets anders doet, is het niet de verantwoording van de trainer als er geen vooruitgang wordt geboekt
 • De hond dient aangelijnd te zijn, tenzij de trainer anders zegt
 • Indien tijdens de training blijkt dat de hond niet geschikt wordt bevonden voor deze training kan de trainer het contract beëindigen
 • Je gebruikt materialen die de trainer je aanbeveelt in verband met de veiligheid
 • We trainen op openbaar terrein en is daarom verplicht de hond aangelijnd te houden en de behoeftes op te ruimen
 • Er worden geen koekjes gebruikt, tenzij de trainer anders zegt
 • Laat de hond eerst uit voor de les begint
 • Mocht de les uitvallen, moet de trainer dit zo vroeg mogelijk aangeven
 • Mensen en of honden die meekomen met een cursist vallen onder diens verantwoordelijkheid en dienen zich aan de regels van de hondenschool te houden
 • Er kan niet worden gebeld tijdens de les, alleen met toestemming van de trainer
 • Indien de cursist nog minderjarig is, dienen de ouders/verzorgers (mede) te ondertekenen

 Verzekering

 • Je bent verplicht WA verzekerd te zijn
 • Als je niet WA verzekerd bent en toch deel neemt aan de les en er gebeurt iets is het je eigen verantwoordelijkheid zijn dus de kosten voor jezelf
 • Je bent zelf verantwoordelijk indien jouw hond schade toebrengt aan een persoon of dier. Check daarom jouw verzekering. Als de trainer met jouw hond loopt en er wordt schade toegebracht, valt dit onder de verzekering van de trainer

Tijdens de training de wijk in

 • Blijf bij de groep en ga niet ineens een andere weg nemen
 • De hond blijft aangelijnd, tenzij de trainer anders zegt
 • We gaan respectvol met de omgeving om en geven mensen altijd voorrang, tenzij we voorrang krijgen
 • We bezorgen geen overlast en ruimen alles netjes op
 • Je mag niet op de weg staan, tenzij de trainer anders zegt
 • Je blijft bezig met de oefeningen die de trainer opdraagt en de hond mag niet naar andere mensen of dieren toe zonder toestemming van de trainer

Gezondheid

 • De cursist is verplicht in bezit te zijn van een inentingsbewijs van de hond. Is de hond nog niet volledig ingeënt dan is het niet mogelijk om mee te doen aan de groepsles. Privé les is wel mogelijk
 • Heeft de hond een besmettelijke ziekte kan de hond niet deelnemen aan de les
 • Als de hond lijdt aan een besmettelijke ziekte en andere honden raken besmet, zijn de gevolgen, zoals dierenarts kosten van het slachtoffer voor de eigenaar van de besmette hond als de eigenaar van het slachtoffer om vergoeding vraagt
 • Een loopse teef is niet toegestaan mee te trainen, tenzij er in de groep alleen teven of gecastreerde reuen zijn. Dit moet wel minimaal de avond voor de les zijn aangegeven. Bij toestemming van de trainer mag de loopse teef mee trainen. Privé is wel mogelijk om bij te blijven. Een uitzondering is als de groep bestaat uit allemaal teven of gecastreerde reuen die geen last hebben van loopse teven om enorme afleiding te voorkomen

Kosten

 • Cursusgeld is alleen terug te krijgen bij toestemming van de trainer, na een gesprek en een ondertekening van de trainer van de reden van de beëindiging van de cursus
 • In overleg is het mogelijk om aan inhaal lessen deel te nemen

Heb je voor 10 lessen betaald in een keer bij puppy cursus of pup vervolg kijk hieronder

 • Heb je voor 10 lessen betaald, en stop je eerder dan 10 lessen kan er geen restitutie worden gedaan
 • Stop je eerder dan het aantal lessen waar je voor hebt betaald, wordt er geen restitutie van het resterende bedrag gedaan. De overige lessen kan je wel aan iemand anders geven die op de resterende lessen de training volgt. Uitzondering hierop is indien de hond tijdens de training niet geschikt blijkt te zijn wat bij de intake niet naar voren is gekomen en dit gaat altijd in pas is werking na goedkeuring van de trainer
 • Als de cursist de betaling niet op tijd heeft voldaan, kan de trainer het contract verbreken
 • Betaling kan alleen worden voldaan via de rekening of contant na een ondertekening van ontvangst van de trainer en de cursist