Out

Out betekent dat de hond in een bocht is en van je af moet draaien