Stoep

Zodra de hond met 4 poten op de stoep staat geef je het commando ‘stoep’. Als je merkt dat de hond snapt wat de bedoeling is geef je het commando voordat hij op de stoep is. Je kan het ook op grotere afstand oefenen als hij uiteindelijk echt het commando kent. Dan kan jij iets van de stoep staan en de hond het commando geven om op de stoep te gaan staan.

Deze oefening is heel belangrijk, want de hond gaat leren wat de stoep betekent. Dus let erop dat als je met iemand praat of iets anders doet jouw hond altijd op de stoep staat. De hond moet altijd op de stoep tenzij jij toestemming geeft om van de stoep te gaan. Dit kan zijn leven redden! Zo schiet hij bijvoorbeeld niet zomaar de weg op om naar een andere hond te gaan. 

Uiteindelijk als je aan het wandelen bent en hij loopt meters bij je vandaan kan je hem op die afstand op de stoep sturen of in de berm. Oefen dus beide en bedenk of je hetzelfde commando voor beide kan sturen of bij de een berm/gras en stoep.