Lessen en tarieven

Cursus Prijs Aantal lessen Tijdsduur les
Puppy cursus € 132 8 45 minuten Op het veld en in de wijk
Pup vervolg € 132 8 45 minuten Op het veld en in de wijk
Privé € 45,- Losse lessen 1 uur Waar jij wil
Agility € 165,- 10 45-60 minuten Op het veld
Werkers € 132,- 8 30-45 minuten Op het veld

Betaling: Er wordt automatisch uitgegaan dat je de hele cursus meedoet (8 lessen). Dat is het pakket. Daarbij krijg je online een hele samenvatting en extra info over de lessen. Ongeveer een week voor de eerste les zal je de betaling krijgen. Na betaling van de cursus mag je starten.

Minder dan 8 lessen: Het is mogelijk om minder lessen te nemen. Een losse les kost € 18,89. Gelieve ruim van tevoren aangeven hoeveel lessen je ongeveer wil zodat iemand anders ook in jouw plaats kan komen als jij niet meer komt.

Een les missen: Het kan gebeuren dat je een les mist. Daarom is het fijn dat is in kan loggen op de site. Hier staan alle oefeningen die je die les hebt gemist zodat je toch thuis mee kan oefenen en weet wat de bedoeling is.

Aantal cursisten: ik heb max 6 cursisten per les bij puppy cursus en pup vervolg. Het is een gelijk aantal zodat we veel oefeningen daardoor samen kunnen doen.

Bij agility en de werkers max 4. Dit is omdat er zoveel spullen zijn en als je verder bent ook niet zo lang hoeft te wachten.

Locatie: De meeste lessen worden gegeven op het veld. Imboslaan 69 in Dieren. Is het een keer op een andere locatie dan krijg je dat van tevoren te horen en is ook op de site te vinden als je inlogt

Privé aan huis is ook mogelijk. De prijs is exclusief reiskosten. Daar wordt € 0,25 per kilometer voor gerekend.

Doordat de trainingen privé gegeven worden gaat alles sneller. Zo zijn er bij puppy cursus geen 10 lessen nodig maar maximaal de helft. Puppy cursus duurt 45 minuten tot een uur omdat er ook veel dingen besproken worden. Dan heeft de pup dus pauze tussendoor

Voor probleem oplossing wordt ruim de tijd ingepland want je bent gewoon snel door de tijd heen

Let op, privé trainingen zijn alleen wel snel vol

Bij de puppy cursus krijg j gratis een mini fotoshoot, mits de foto's online op de sites gebruikt mogen worden en in het boek voor les materiaal