Lessen en tarieven

Cursus Prijs Aantal lessen Tijdsduur les
Puppy cursus € 132 8 45 minuten Op het veld en in de wijk
Pup vervolg € 132 8 45 minuten Op het veld en in de wijk
Privé € 45,- Losse lessen 1 uur Waar jij wil

Betaling: Er wordt automatisch uitgegaan dat je de hele cursus meedoet (8 lessen). Ruim voor de eerste les zal je de betaling krijgen. Na betaling van de cursus mag je starten. Het is mogelijk om in termijnen te betalen mocht dat nodig zijn.

Minder dan 10 lessen: Als je niet alle lessen mee kan doen moet het wel van tevoren worden aangegeven want dan is er nog een plekje vrij voor een andere cursist want dan kan er een extra bij. Als je eerst zegt dat je alle 8 lessen mee wil doen en na de eerste 2 lessen toch stopt is het niet mogelijk om het geld meer terug te krijgen. Dit is omdat er plek gemaakt wordt voor jou en als je eerder weggaat kan een ander die ook graag mee wil doen niet meedoen terwijl jij stopt. Voor de puppy cursus zal er elke 3 weken een nieuwe groep starten en bij pup vervolg vanaf volgend jaar elke maand een nieuwe groep. Zo hoef je dus niet te lang te wachten.

Aantal cursisten: ik heb max 6 cursisten per les. Het is een gelijk aantal zodat we veel oefeningen daardoor kunnen doen.

Inhalen: Mocht je een les missen dan kan je een les inhalen bij een andere groep. Dit gaat wel in overleg want er is niet altijd plek. Maar er zal dan een ander moment komen om in te halen.

Locatie: De meeste lessen worden gegeven op het veld. Imboslaan 69 in Dieren. Is het een keer op een andere locatie dan krijg je dat van tevoren te horen

Privé aan huis is ook mogelijk. De prijs is exclusief reiskosten. Daar wordt € 0,25 per kilometer voor gerekend.

Doordat de trainingen privé gegeven worden gaat alles sneller. Zo zijn er bij puppy cursus geen 10 lessen nodig maar maximaal de helft. Puppy cursus duurt 45 minuten tot een uur omdat er ook veel dingen besproken worden. Dan heeft de pup dus pauze tussendoor

Voor probleem oplossing wordt ruim de tijd ingepland want je bent gewoon snel door de tijd heen

Let op, privé trainingen zijn alleen wel snel vol

De mini fotoshoot krijg je er gratis bij mits de foto's online op de site gebruikt mogen worden