Weg

Stel je hebt eten op de salon tafel staan dan moet de hond daar afstand van houden. Om het aan te leren wijs je waar je wil dat hij heen gaat en zeg je ‘weg’ (of je eigen commando). Blijf dit herhalen tot hij blijft op de plek waar jij hem heen stuurt. Je blijft met je vinger wijzen tot hij op die plek is. Houdt je je vinger wat hoger zoals op de foto van hieronder dan geef je aan dat je wil dat je hond die richting opgaat, dus niet specifiek naar een plek. De aanhouder wint.

Let erop dat je niet te snel weg loopt. Blijf even staan tot je ziet dat hij van spanning naar ontspanning gaat. Dus eerst bijvoorbeeld de kop hoog en dan de kop zakt, draait de kop weg, gaat liggen of zitten zonder dat je dat commando geeft, neemt een diepe zucht, likt de bek af etc. Je ziet dus dat hij verandert van gedrag. Als je een of meerdere van deze signalen ziet kan je weglopen en zal je merken dat hij niet achter je aankomt. Doet hij dat wel dan ben je te snel met weglopen dus wacht je de volgende keer net iets langer.

Met dit commando leert jouw hond ook om respect voor jou te hebben. Ruimte geven betekent respect in de dierenwereld. Dus je wil dat hij respect heeft voor jouw eten. 

Hoe leer je het aan: Je wijst met je hand waar je hem hebben wil en bij het aanleren gebruik je je benen om hem te blokkeren en te sturen in de richting waar je naar wijst. Je benoemt het commando op het moment zodra de hond wegloopt. Daarna hoef je maar één stap te zetten en gaat de hond al waar je naartoe wijst. Uiteindelijk hoef je alleen maar te wijzen en het commando te benoemen. Je het het zelfs zo uitwerken dat je alleen maar het commando hoeft te zeggen en je hond gaat al bij je vandaan. Dan maakt het niet uit waar hij naartoe gaat, als hij maar afstand van je neemt.